Понеделник - петък:
6:10, 8:30, 9:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:50, 15:30, 16:50, 17:50, 18:50, 19:50 часа

Събота и неделя:
8:50, 10:30, 11:50, 13:10, 14:50, 16:30, 17:50, 19:10 часа

Понеделник - петък:
7:30, 8:30, 9:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:50, 16:00. 17:10. 18:20, 19:20 часа

Събота и неделя:
8:10, 9:30, 11:10, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30 часа
 

Понеделник - петък:
6:45, 14:00, 17:15 часа

Събота:
8:40, 17:30 часа

Неделя:
17:30 часа

Четвъртък:
8:30 часа (сезонен)

Понеделник - петък:
6:50, 16:30 часа

Четвъртък (сезонен):
12:50 часа

Понеделник - петък:
6:50, 13:00, 17:10 часа

Събота:
7:30, 16:30 часа

Неделя:
16:30 часа

Четвъртък:
9:30 часа (сезонен)