Новини

"Цветина-Мездра" ЕООД е сертифицирана по ISO 39001:2012

"Цветина-Мездра" ЕООД е внедрила и поддържа Система за управление на безопасността на движение съгласно ISO39001:2012.