За нас

„ЦВЕТИНА” е наложена фирма в България за автобусни превози в страната и чужбина.

Притежава собствен автопарк от 26 автобуса.

Персонал от 52 работници и служители.

Разполагаме със 7 луксозни автобуса с 4 звезди (****), 4 туристически автобуса категория 3/2 звезди (***/**) и 5 броя автобуси за обществен превоз на пътници и 13 броя автобуси за специализиран превоз.

  • Млад персонал
  • Мотивирани работници
  • Да се наложим в нови места

 

„ЦВЕТИНА” е предпочетена от Европейските партньори по програмите Леонардо и Грундик.